UŚ

Katedra Filologii Klasycznej

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 117
tel. 32 200 94 17, fax. 32 200 92 33, e-mail: kfk@us.edu.pl

Wydział Filologiczny
  
 

Polskie Towarzystwo Filologiczne

Polskie Towarzystwo Filologiczne

Kontakt

Polskie Towarzystwo Filologiczne Koło Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1 pok. 117
40-032 Katowice
e-mail: ptf.katowice@gmail.com

Zarząd

 • Prezes: dr hab. Jan Kucharski
 • Zastępca prezesa: dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ
 • Skarbnik: dr Edyta Gryksa
 • Sekretarz: dr Patrycja Matusiak (ptf.katowice@gmail.com)
 • Członkowie Zarządu: dr Anna Szczepaniak, dr Przemysław Piwowarczyk
 • Komisja rewizyjna: dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota, dr Damian Pierzak, mgr Katarzyna Frąckiewicz

Zebrania, sesje i konferencje

2018:

 • 19.06.2018 dr Kamila Błaszczuk "Recepcja antyku i średniowiecza w serii Pieśń lodu i ognia Georga R.R. Martina"
 • 22.02.2018 dr Grzegorz Strzelczyk "Uwagi o wyższości filologii nad metafizyką w procesie formułowania dogmatu chrystologicznego"

2017:

 • 04.12.2017 dr Marcin Kotyl "Jak modlili się towarzysze Ajasa? Iliada 7.195-200 w świetle papirusów"
 • 21.11.2017 dr Damian Pierzak "Samobójstwo Lucjusza Korneliusza Meruli"
 • 25.01.2017 dr Agata Sowińska "Bractwa hermetyczne?"

2016:

 • 11.05.2016 dr hab. Rafał Borysławski "Kobieta w rozkroku. Apotropaiczny humor w kulturze średniowiecza Wysp Brytyjskich"
 • 11.05.2016 dr Julia Krauze "O szaleństwie. Koncepcja choroby psychicznej w starożytności"
 • 11.05.2016 dr Julia Doroszewska "Przestrzeń liminalna: przedmieścia jako domena demoniczna w literaturze antycznej okresu cesarstwa"
 • 21.04.2016 dr Damian Pierzak "Uwagi o rzymskiej todze na marginesie scholium do mowy Cycerona In Vatinium"
 • 14.01.2016 prof. dr hab. Marian Szarmach (UMK) "Listy miłosne u pisarzy II sofistyki"

2015:

 • 17.12.2015 dr Patrycja Matusiak "Antyk w twórczości komiksowej Nicolasa Presla"
 • 23.11.2015 Konferencja Lingua coloris;
 • 16.04.2015 dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ "Rzym widziany z trasy maratonu olimpijskiego"
 • 26.03.2015 dr Anna Szczepaniak "Celną wypuścić strzałę wśród śpiewów powodzi – uwagi o metaforach Pindara"
 • 22.01.2015 mgr Edyta Gryksa "Obraz wojen w Epitome de Tito Livio Lucjusza Anneusza Florusa"; dr Patrycja Matusiak "Kilka uwag o strategiach językowych Florusa"

2014:

2013:

 • 15-16.05.2013 Konferencja Bios, biograf, biografia.Człowiek starożytny w perspektywie biograficznej na przestrzeni wieków
 • 17.04.2013 Konferencja "Antyk na nowo odczytywany"
 • 13.12.2013 Przedstawienie zatytułowane "TIOTIOTOTOTINKS, czyli rzecz o poezji greckiej", przygotowane przez studentów Filologii Klasycznej UŚ pod opieką dr Anny Szczepaniak;
  dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz prof. UŚ "Gramatyka łacińska według Mikołaja Rodocia"
 • 29.10.2013 dr Andrew Walker White (Stanford University VA) "A Tale of Two Actresses: Theodora, Sarah Bernhardt, and the Ever-Popular Byzantine Mystique"
 • 19.02.2013 dr Jakub Morawiec "Alexanders Saga. Saga o Aleksandrze Wielkim"
 • 23.01.2013 prof. dr hab. Dorota Zygmuntowicz (IFiS PAN) "Czy Platon chciał wygnać poetów z państwa?"

2012:

 • 21.11.2012 dr Joanna Aleksandrowicz "Saturn Goi -- przeobrażenie mitu"
 • 30.10.2012 dr Adam Goldwyn (Uppsala) "Achaeans, Athenians and Americans in the Post 9/11 Era: Comparing Empires in The New York Times"
 • 16.10.2012 prof. dr hab. Marian Szarmach (UMK) "Twórczość Filostrata"
 • 14.06.2012 dr hab. Zbigniew Kadłubek "Zostań z nami -- Wprowadzenie do teologii dionizyjskiej"
 • 26.04.2012 dr Patrycja Matusiak " Hannibal w Troi. Poszukiwania na marginesie Petroniusza"
 • 29.03.2012 dr Krzysztof Rzepkowski (UW) "August i teatr. Rewolucja rzymska -- ciąg dalszy"
 • 01.03.2012 dr hab. Tomasz Sapota "Samobójstwo Dydony", "Dlaczego warto uczyć łaciny"
 • 12.01.2012 dr hab. Przemysław Marciniak prof. UŚ "Sequel w bizantyńskim stylu -- Wyprzedaż żywotów Teodora Prodromosa"

2011:

 • 17.11.2011 mgr Przemysław Piwowarczyk "Kształtowanie się koncepcji herezji w chrzeœcijaństwie II w. n.e."
 • 18.04.2011 dr Anna Szczepaniak "Antyczny system głosek i zgłosek greckich"
 • 21.03.2011 dr Bogdan Burliga (UG) "Gorgiasza Peri tou me ontos e peri physeos i greckie doświadczenie demokracji"
 • 17.02.2011 dr Anna Lasek (UAM) "Wizja - nowo odkryty poemat Dorotheosa"
 • 20.01.2011 dr Jan Kucharski "Semiotyka przemocy w tragedii greckiej"

2010:

 • 16.12.2010 dr Ilias Wrazas (UWr) "Nikos Kazantzakis: Kuszenie Archanioła"
 • 13.05.2010 dr Anna Kotłowska (UAM) "Polowanie w kulturze literackiej Bizantyńczyków"
 • 14.04.2010 dr Katarzyna Lesiak "Problematyka dźwięczności w klasycznej epice rzymskiej"
 • 8.04.2010 dr Dion C. Smythe (Instytut Studiów Bizantyńskich Queen's University Belfast) "Jews in Byzantium"
 • 19.01.2010 dr Anna Szczepaniak "Hefajstion O znakach. Antyczne znaki krytyczne o funkcji metryczno-strukturalnej"

2009:

 • 17.12.2009 dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska "Myśl pedagogiczna Profesora Tadeusza Zielińskiego"; dr Jan Kucharski oraz mgr Krzysztof Piecha - komunikaty
 • 13.11.2009 dr Grzegorz Kotłowski (UG) "Próba identyfikacji nazw geograficznych w periplusie Hannona"
 • 4.11.2009 dr Anna Kucz "Arnobiusz twórcą czy odtwórcą koncepcji płci boskiej?"
 • 28.04.2009 prof. dr hab. Michał Bednarski "Początki języka greckiego"
 • 26.03.2009 mgr Agata Ciempiel "Od matriarchatu do patriarchatu. Źródła mizoginizmu w starożytnej Grecji"
 • 26.02.2009 dr Tomasz Sapota "Makrobiusz"

2008:

 • 18.12.2008 dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz "Profesor Andrzej Kunisz (1932-1998). In memoriam"
 • 25.11.2008 dr Jan Kucharski "Revenge in the law of classical Athens: reality and rhetoric"
 • 13.11.2008 dr Dion C. Smythe (Instytut Studiów Bizantyńskich Queen's University Belfast) "Outsiders in eleventh and twelfth-century Byzantium"
 • 15.05.2008 prof. dr hab. Sylwester Dworacki (UAM) "Mit o Heraklesie w Bibliotece Diodora Sycylijskiego"
 • 23.04.2008 mgr Agata Ciempiel "Mądra i oddana czy przebiegła i bezwstydna? Prawdziwe oblicze Aspazji z Miletu"
 • 20.02.2008 prof. dr hab. Józef Budzyński "Eros bizantyński w recepcji Mikołaja Kopernika i Wawrzyńca Korwina Ślązaka"

2007:

 • 19.12.2007 dr hab. Piotr Urbański "Łacińska opera Apollo et Hyacinthus Mozarta - Widla"
 • 7.11.2007 dr Dion C. Smythe (Instytut Studiów Bizantyńskich Queen's University Belfast) "Looking for pink in the purple and gold: applying Queer Theory to Byzantium"
 • 22.10.2007 prof. dr hab. Krystyna Bartol (UAM) "Dramatyczność w antycznej teorii narracji i wybranych gatunkach narracyjnych epoki cesarstwa"
 • 21.06.2007 mgr Kamila Kowalczyk "Sofistyczna koncepcja paidei jako realizacja nowego modelu arete"
 • 16.04.2007 prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM) "W Grecji, czyli nigdzie (mitologia w tragediach Seneki)"
 • 4.04.2007 mgr Agata Ciempiel "Kobieta w tragedii Eurypidesa"
 • 11.01.2007 dr Grantley McDonald (University of Melbourne, Australia) "Laurentius Corvinus and the Progress of Central European Humanism"
 
Opracowanie strony: Marek Jedziniak